top of page

COACHING HOLISTYCZNY

White Modern Minimalist Signature Brand Logo(4).png

Rodzice muszą teraz łączyć opiekę nad dziećmi z własną pracą, obowiązkami domowymi, a często także zdalną nauką starszych dzieci. W tej sytuacji warunkiem powodzenia naszej współpracy z rodzicami jest proponowanie form pracy i aktywności możliwych do realizacji. Ważne jest dla nas, aby być prawdziwym wsparciem dla dzieci i rodziców. Wiemy, że nasi mali klienci mają często kłopot z aktywnością zadaniową i współpracą; nie jest łatwo rodzicom zachęcić maluchy do wykonywania ćwiczeń. Trudności te rodzice zgłaszali wcześniej, jeszcze przed epidemią. Oczekiwanie, że teraz te problemy znikną i rodzic będzie wykonywał systematycznie wszystkie przesłane przez nas zadania jest po prostu nierealne, a co więcej byłoby przejawem braku empatii i zrozumienia z naszej strony. Tym bardziej, że u wielu dzieci widoczne są emocjonalne konsekwencje kwarantanny manifestujące się m.in. wzrostem liczby trudnych zachowań.

JAK WSPIERAĆ DZIECI / NASTOLATKÓW PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI PO DOŚWIADCZENIACH ZWIĄZANYCH Z SYTUACJĄ PANDEMII

Tematyka zajęć obejmuje:

 • Potencjalne zagrożenia w codziennym funkcjonowaniu dziecka - zachowania, które powinny zaniepokoić rodziców.

 • Trudności emocjonalne i społeczne dzieci związane z pandemią oraz ich powrotem do środowiska szkolnego

 • Uczucia – rozpoznawanie, nazywanie i wspieranie dziecka w wyrażaniu szczególnie trudnych emocji

 • Zachęcanie dziecka do rozmowy na trudne tematy – JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY DZIECI MÓWIŁY?

 •  Poznanie konstruktywnych sposobów komunikowania się z dzieckiem (m.in. uważne słuchanie, komunikat FUO, bariery komunikacyjne)

 • Jak dać dziecku wsparcie, kiedy i gdzie sięgnąć po specjalistyczną pomoc?

Cele warsztatów:

 • Zwiększenie świadomości możliwych trudności społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemii.

 • Poznanie sposobów wspierania dzieci w trudnych sytuacjach.

 • Doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców.

WARSZTATY KRYZYSOWE DLA  KADRY PEDAGOGICZNEJ I INSTYTUCJI SPOŁECZNYCH

Spotkania adresowane są dla tych, którzy chcą wzmocnić się, spojrzeć z szerszej perspektywy na swoje życie zawodowe. Celem indywidualnych i grupowych sesji warsztatowych jest pomoc w świadomym zarządzaniu swoim stanem emocjonalnym, co wpłynie na ponowne odnalezienie satysfakcji z pracy. Podczas warsztatów poszukamy skutecznych sposobów radzenia sobie z wypaleniem zawodowym i brakiem motywacji do pracy. Powrót do stanu równowagi w pojedynkę może okazać się bardzo trudnym zadaniem, dlatego zapraszamy na indywidualne i grupowe spotkania z coachem kryzysowym podczas, których będziemy poruszać następująca tematykę :

 •  Redukcja napięcia i stresu,

 •  Identyfikacja stresorów,

 • Poznanie i przećwiczenie technik neutralizujących reakcje stresowe i wypalenie zawodowe,

 •  Wzrost chęci i gotowości do zmiany,

 •  Zwiększenie motywacji do pracy,

 • Świadomie zarządza swoim stanem emocjonalnym,

 • Wzrost odporności na sytuacje konfliktowe,

 • Zaplanowanie zmiany.

bottom of page